Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρίας στη γειτονική χώρα. Έδρα από 25 ευρώ το μήνα, πλήρης λογιστική υποστήριξη, ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματικά και στεγαστικά δάνεια, τραπεζικές συναλλαγές κάθε είδους για φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταβίβαση εταιρικού αυτοκινήτου, έρευνα ακίνητης περιουσίας, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ.λπ. Πλήρης υποστήριξη, συμβουλές. Λεπτομέρειες, εδώ.
Επικοινωνία: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Jeremie: Δανειοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τα τελευταία τρία έτη μπορούν να λάβουν χαμηλότοκα δάνεια, με επιτόκιο γύρω στο 3%, από τις τράπεζες "Εθνική" και "Alpha Bank", στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας από τις τρεις δράσεις του προγράμματος Jeremie.
Έναρξη: 22 Φεβρυαρίου 2011
Λήξη: Όταν εξαντληθούν οι σχετικοί πόροι

Από την Alpha Bank διατίθενται προς τις επιχειρήσεις τα ακόλουθα τρία συγχρηματοδοτικά Προγράμματα JEREMIE:

1. Νέα Επιχειρηματικότητα (Funded Risk Sharing): αφορά στη χορήγηση δανείων έως Ευρώ 100.000 σε μικρές επιχειρήσεις για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών (αγορά, επισκευή επαγγελματικής στέγης, απόκτηση μηχανολογικού / επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και αναπτυξιακών σχεδίων (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.) με διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη.

Τα δάνεια παρέχονται με εξαιρετικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο έως 3,95%*, δεδομένου ότι το μέρος του δανείου που συνιστά τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, παρέχεται με μηδενικό επιτόκιο.

2. Μικροδάνεια (Microfinance): διατίθεται αποκλειστικά από την Alpha Bank και αφορά στη χορήγηση δανείων έως Ευρώ 25.000 σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, για την κάλυψη των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων τους. Η διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται σε 5 έτη και παρέχεται με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω της συγχρηματοδοτήσεως από το ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως.

3. Ψηφιακή Στρατηγική (Information & Communication Technology (ICT)): αφορά στη χορήγηση δανείων έως Ευρώ 500.000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αλλά και στις επιχειρήσεις του τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα επενδύσουν στην ανάπτυξη και καινοτομία. Η διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται σε 10 έτη και παρέχεται με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω συγχρηματοδοτήσεως JEREMIE.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ
Σε ισχύ βρίσκονται ήδη στην αγορά, τρεις από τις πέντε δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ), το οποίο χρηματοδοτεί, μαζί με ορισμένες τράπεζες, επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών/επενδυτικών τους σχεδίων μέσω δανείων, το επιτόκιο των οποίων κυμαίνεται από 3,6 έως 4,5%.

Πιθανοί δικαιούχοι των δανείων είναι όλες οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (Επενδυτικός Νόμος, Δράσεις Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ κοκ), είτε δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

Οι 3 Δράσεις που χρηματοδοτούνται:

1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ.

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 3,67%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000€

2.ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,23%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 800€

3.ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,53%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 150€

Περισσότερα για το ΕΤΕΑΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Για εταιρίες ατομικές ή με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, αναλαμβάνουμε την κατάθεση φακέλου αξιολόγησης για χρηματοδότηση με τραπεζικό δανεισμό μέσω:

• Δημιουργίας νέου πλαφόν χορηγήσεων με κάλυψη επιταγών πελατείας.
• Χαμηλότοκου δανείου για κεφάλαιο κίνησης με αιτιολόγηση και κάλυψη μέσω ακινήτου ελευθέρου βαρών.

Στην εισήγηση για χρηματοδότηση, ο επιχειρηματίας οφείλει να αιτιολογήσει που θα κατευθυνθούν τα χρήματα που θα λάβει (π.χ. για αγορά νέων μηχανημάτων) και η εταιρία του πρέπει να έχει ανοδική ή σταθερή πορεία τα τελευταία 3 χρόνια (στους ισολογισμούς χρήσης) - και σε κάποιες ιδιαιτέρες περιπτώσεις, με μέγιστη επιτρεπτή ετήσια μείωση 10–15%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ
Επενδυτικός όμιλος χρηματοδοτεί επιχειρήσεις - νέες ή παλιές εταιρίες - ή επιχειρηματικές ιδέες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, με εξασφάλιση την άμεση αγορά ακινήτου, αστικού ή επαγγελματικού, εντός Αττικής, απολύτως μετρητοίς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξής σας στις ευεργετικές διατάξεις των προγραμμάτων επιχειρηματικής ενίσχυσης, όπως επίσης και για κάθε διευκρίνιση και συμπαράσταση σε θέματα γενικότερης τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησής σας.

Financial & Law
Οικονομικές & Νομικές Υπηρεσίες
Πατησίων 20-22 (8ος όρ., γρ. 810), Αθήνα
Τηλ./φαξ γραφείων: 210.3300660
Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6945976642