Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρίας στη γειτονική χώρα. Έδρα από 25 ευρώ το μήνα, πλήρης λογιστική υποστήριξη, ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματικά και στεγαστικά δάνεια, τραπεζικές συναλλαγές κάθε είδους για φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταβίβαση εταιρικού αυτοκινήτου, έρευνα ακίνητης περιουσίας, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ.λπ. Πλήρης υποστήριξη, συμβουλές. Λεπτομέρειες, εδώ.
Επικοινωνία: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ιδρυση εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πλεονεκτήματα:

• Γρήγορη σύσταση, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και με χαμηλό κόστος
• Έναρξη εργασιών χωρίς κατάθεση κεφαλαίου
• Πρόσβαση σε πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές σε παγκόσμια κλίμακα
• Έγκυρες εταιρικές υποδομές
• Σταθερό νομικό και φορολογικό πλαίσιο
• Δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα της ΕΕ
• Λειτουργία με περιορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες
• Εύκολη διαδικασία διάλυσης

Εταιρικά έγγραφα τα οποία αποτελούνται από:
✔ Πιστοποιητικό ενσωμάτωσης εταιρείας
✔ Πιστοποιητικά μετόχων
✔ Εταιρικό υπόμνημα
✔ Εταιρικά άρθρα

Ελάχιστες απαιτήσεις για την σύσταση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο:
✔ Εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή οποιαδήποτε έγκυρη ταχυδρομική διεύθυνση στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία.
✔ Εταιρικός Διευθυντής (φυσικό πρόσωπο)

Απαιτούμενα στοιχεία
Οι ακόλουθες ενδείξεις είναι υποχρεωτικές για την ενσωμάτωση της εταιρείας:
✔ Προτεινόμενο όνομα εταιρείας
✔ Εγγεγραμμένη διεύθυνση
✔ Εάν ο διευθυντής (ες) και η γραμματέας (τείς) είναι φυσικά πρόσωπα, Ονοματεπώνυμα|Διευθύνσεις|Ημερομηνίες γεννήσεως|Φύλλο|Εθνικότητα
✔ Εάν ο διευθυντής και η γραμματέα είναι άλλες εταιρείες,
Εταιρικά ονόματα|Νούμερο εγγραφής|Ημερομηνία εγγραφής|Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Λογιστικές Υπηρεσίες
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη λογιστική διαχείριση της εταιρείας σας σε χαμηλό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει την έκδοση αποδείξεων, την κράτηση βιβλίων και το κλείσιμο των βιβλίων στο τέλος του φορολογικού έτους.

Επίσης παρέχουμε σε έξτρα κόστος άκρως εξειδικευμένες υπηρεσίες που μέσω απόλυτα νομίμων διαδικασιών μπορεί να σας εξοικονομήσουν έως και 85% λιγότερη φορολόγηση από την προβλεπόμενη.
΄
✔ HMRC συμβατότητα καθώς επίσης και με την ισχύουσα νομοθεσία
✔ Πλήρες καθεστώς απασχόλησης ασχέτως του κατά πόσον οι αναθέτοντες είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο εξωτερικό
✔ Οι λύσεις μας είναι εκτός από τους IR35 και MSC κανονισμούς
✔ Δημόσια κάλυψη ευθύνης
✔ Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης

Ιδρυση Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας
Η νέα νομοθετική αρχή της Ευρωπαϊκής ένωσης για την νομοθέτηση του ιδιωτικού/εταιρικού δικαίου σας επιτρέπει να σχηματίσετε μια Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία.
Η εταιρεία διαμορφώνεται μέσα από ένα σύνολο νόμων σύστασης εταιρειών η οποία σύσταση είναι ενιαία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να έχει νομική υπόσταση σε όλα τα κράτη μέλη.
Αυτό σας επιτρέπει επίσης να μεταφέρετε την έδρα της εταιρείας σας από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο.
Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί συστάσεως της εταιρίας είναι ομοιόμορφη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η φορολογική ρύθμιση μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επιτρέπει την εταιρεία σας να έχει ένα μεγάλη ευελιξία στην δομή του φόρου.
Η εταιρεία μπορεί να έχει έδρα της σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.
Προσφέρει ένα ευρωπαϊκό σήμα που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο σε όλη την ΕΕ.
Αρχικά η εταιρεία σας θα πρέπει να έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχουν μια σειρά από οφέλη προκειμένου κάποιος να προχωρήσει στην σύσταση μιας τέτοιας εταιρείας:
✔ Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία είναι 1€, προκειμένου να διευκολύνει τη σύσταση επιχειρήσεων. Αυτό παρέχει ευελιξία στις επιχειρήσεις κατά τον καθορισμό των κατάλληλων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις τους.
✔ Επιτρέπει στους επιχειρηματίες να ιδρύουν όλες τις εταιρείες τους με την ίδια δομή διαχείρισης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την φορολογική υποχρέωση σας κατά το 2ο και 3ο χρόνο λειτουργίας.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:

Financial & Law
Οικονομικές & Νομικές Υπηρεσίες
Πατησίων 20-22 (8ος όρ., γρ. 810), Αθήνα
Τηλ./φαξ γραφείων: 210.3300660
Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6945976642